Ads 468x60px

Panduan dan Pekeliling Disiplin


PANDUAN DAN PEKELILING DISIPLIN
1.Kementerian Pelajaran Malaysia, Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah, Kuala Lumpur, Adabi, 1981.

2. Kementerian Pelajaran Malaysia, Panduan Bagi Ibu/Bapa Mengenai Disiplin Murid-murid Sekolah, 1982.

3.Kementerian Pelajaran Malaysia, Panduan Tatacara Displin Sekolah Untuk Guru Besar, dan Guru, K.L. DBP, 1983. Rohaty Mohd Majzub; T. Subahan Mohd Meerah, Faridah Karim and Ahmad Jeffni Hassan. Disiplin Dalam Perkhidmatan, K.L.: Nurin Enterprise, 1991

4. Laporan Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.

5. The Education (School Discipline) Regulations 1959 dan Terjemahannya.

6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/68. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolah-sekolah Kerana Kelakuan Curang, Bertarikh 10 September, 1968.

7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/68. Tatatertib di Sekolah-sekolah, Bertarikh 18 September 1968
.
8.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/68 dan 8/68 - Tambahan kepada Surat Pekeliling ‘Profesional’ Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan), bertarikh 12 Oktober 1968.

9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 bertarikh 4 Februari 1972.

10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6A/1975 Disiplin: Murid-murid Menghisap Rokok bertarikh 5 September 1975.

11. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1975 Salah Guna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar, bertarikh 19 Ogos 1975.

12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1975 Disiplin di sekolah: Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid, bertarikh 4 November 1975.

13. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2976. Potongan Rambut Murid-murid, bertarikh 7 Oktober 1976.

14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1976. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di sekolah-sekolah bertarikh 9 Oktober 1976.

15. KP(BS) 8786-51/Jld.III/(34). Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah bertarikh 27 Jun 1978.

16. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1979 Laporan Murid-murid dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan, bertarikh 26 Mac 1979.

17. Pelaksanaan Risalah Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah bertarikh 25 Julai 1981. KP(BS)8548/12B/(27)

18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1983. Garis Panduan Kempen anti merokok di Sekolah-sekolah, bertarikh 25 Februari 1983.

19. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1983 mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid yang Melakukan Perbuatan Salah Laku yang Tidak Dinyatakan dalam peraturan-peraturan Pelajaran, bertarikh 7 November 1983.

20. Surat Pekeliling Ikthisas 7/1986. Langkah-langkah keberkesanan Disiplin Sekolah, bertarikh 1 Ogos 1986.

21. Mencegah Salah Guna Dadah Melalui Kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1984.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1991 – Tatakelakuan pelajar Ketika Di Masjid
SPI Bil.4/1991 – Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah
SPI Bil.3/1992 – Pemakaian Tudung /Mini Telekung Pelajar Perempuan
SPI Bil.7/1992 – Pengharaman pensil berbentuk alat suntikan
SPI Bil.3/1993 – Laporan kepada Polis Salahlaku Berbentuk Jenayah
SPI Bil.4/1997 dan 5/1997 – Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok dan Hukuman Ke atas Murid Menghisap Rokok
SPI Bil 16/1998 – Menangani Kegiatan Gangster Di Sekolah
SPI Bil. 4/1996 – Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah
Surat Siaran JPNJ/AM/003/A2 bertarikh 1 DISEMBER 1993 – Pakaian Murid-Murid Islam Pada Hari Jumaat (Sekolah Rendah & Menengah)
SPI Bil.7/1995 – Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah